Hoppa till innehåll

Den svenska klimatpolitiken kommer inte ha någon effekt på klimatet

anthropocene

Låt oss utgå från den tes som drivs av klimatdomedagssekten, att mänsklighetens utsläpp av växthusgaser är på väg att dramatiskt värma klimatet på vår planet. Hittills har vi upplevt en uppvärmning på ca. 1 grad C sedan lilla istiden upphörde i mitten av 1800-talet. En betydande del av denna uppvärmning kan sannolikt tillskrivas den stigande halten av atmosfärens koldioxid från 0,03% till 0,04%.

Vi har ännu inte kunnat notera några observerbara klimatförändringar som ligger utanför jordklimatets normala variabilitet. Uppvärmningen på 1 grad C har lett till att vissa glaciärer dragit sig tillbaka under de gångna 150 åren och att vi kan observera att permafrost på vissa nordliga breddgrader tinar. Sekten tillskriver felaktigt varje extrem väderhändelse den uppvärmning som skett, men ser man till väderstatistiken så har inte extremvädren ökat utan snarast tvärt om.

Nu menar domedagssekten att en fortsatt ökad koldioxidhalt kan ge dramatiska ökningar av planetens medeltemperatur vilket man…

View original post 910 fler ord

Annonser

Richard Sörman: Det brinnande Notre Dame blev en bild av vår kultur, av dess bräcklighet och oersättliga värde

DET GODA SAMHÄLLET

Richard Sörman

Igår brann Notre Dame i Paris. Det var fruktansvärt att se. Det var fruktansvärt att se bland annat för att katedralen är en gåva från en annan tid. Byggnationen påbörjades 1165 och grundstrukturen stod färdig 1245. Det var 774 år sedan. 774 år sedan! Människorna som byggde kyrkan är sedan länge borta, men deras skapelse står kvar. De skänkte oss det vackraste de kunde åstadkomma. De skänkte oss sin skaparkraft, sin genialitet, sin tro. Nu brann stora delar av kyrkan ned, inte allt, inte tornen, inte strukturen, tack gode Gud för det. Men att se Notre Dame brinna blev en påminnelse om att allt kan förstöras, att allt vi älskar måste vårdas och bevaras, att vi inte får kasta bort vad andra människor har gjort för oss, att vi aldrig får ta vår existens och vår kulturella rikedom för självklar och att vi är fullständigt galna om vi…

View original post 607 fler ord

Kan jorden drabbas av en ”skenande växthuseffekt” som på Venus?

Klimatforum

VenusVetenskapliga ”kändisar” som brittiske Brian Cox och amerikanske Bill Nye (”the science guy”) har gjort fantastiska insatser för att popularisera modern forskning och försvara vetenskapen mot irrationalitet. De blir tagna på allvar när de säger att den ”skenande växthuseffekten” på Venus, som är 462°C varm vid markytan, skulle kunna inträffa på jorden.

Den dominerande teorin är att Venus en gång i tiden var ganska lik jorden, med hav av flytande vatten som av någon anledning dunstade och skapade en skenande växthuseffekt utan slut. Det är inte omöjligt att stigande koldioxidhalter, till exempel på grund av enorma vulkanutbrott, haft en initial betydelse, men man måste också väga in att Venus ligger mycket närmare solen än Jorden och roterar mycket långsamt runt sin egen axel – ett dygn på Venus motsvarar 243 dygn på jorden. De långa dagarna med starkare solljus bidrog rimligen också till att vattnet förångades.

Idag kan man inte…

View original post 392 fler ord

Varför blir haven varmare?

Klimatforum

Haven är nyckeln till klimatet

I genomsnitt har världshaven blivit varmare de senaste 150 åren, precis som troposfären (lufthavet från jordytan till ungefär en mils höjd). Det råder det ingen diskussion om.

Frågan är varför haven blivit varmare, och specifikt vilken roll halten av växthusgaser i atmosfären spelat. Är det den varmare atmosfären som värmer haven, eller tvärtom varmare hav som värmer luften – eller kanske både och?

Haven innehåller tusen gånger mer energi än atmosfären, eftersom de har så mycket större massa, och vatten har så mycket högre värmekapacitet än luft. (Källa)

Haven absorberar mer än 90% av den strålningsenergi som ackumuleras på jorden, atmosfären bara 1%:

Ocean warming dominates the increase in energy stored in the climate system, accounting for more than 90% of the energy accumulated between 1971 and 2010 (high confidence), with only about 1% stored in the atmosphere.” (FN:s…

View original post 857 fler ord

Fundamental oenighet i klimatvetenskapen

Klarläggande

Klimatforum

När det talas om konsensus och 97% enighet bland klimatforskarna baseras det på tendentiösa och undermåliga ”studier”. Men oavsett hur många forskare som står på den ena eller andra sidan av debatten så råder det både osäkerhet och oenighet i fundamentala frågor om klimatet, som ingen kan påstå är besvarade.

I den här bloggposten går jag igenom vad som kan betraktas som etablerat och vad som är osäkert, kontroversiellt och olöst i den vetenskapliga debatten om klimathotet.

Växthuseffekten

Växthuseffekten upptäcktes redan på 1800-talet (Fourier 1824) och kan lätt bevisas med enkla laboratorieförsök. Gaser som koldioxid och metan, men framför allt vattenånga, som står för 95% av växthuseffekten, saktar ner värme från jordytan på dess väg ut i rymden:

Växthuseffekten

Växthuseffekten är en av de fysikaliska mekanismer som enligt den dominerande teorin gör livet möjligt på jorden, som annars skulle vara alltför kall. Om halten av växthusgaser i atmosfären ökar minskar utstrålningen…

View original post 3 149 fler ord

Karbenning del 2

Rättsväsendets haveri i Karbenning.

 

Karl Hedin, känd industriman, häktades under uppseendeväckande (minst sagt) former den 26 oktober. Även ytterligare fyra häktades för samma påstådda jaktbrott. Samtliga har nu släppts ur häkte den 26 november.

Samtliga är vanliga hederliga medborgare som sköter sitt och betalar skatt. Karl Hedin har dessutom lagt ned ett stort samhällsarbete på att resa runt på landsbygden och föreläsa om vargens härjningar och problem för alla som är verksamma på landsbygden. Ett arbete som myndigheterna borde ha gjort, men struntat i.

Redan 2013 tog Riksdagen ett antal beslut om varg, bland annat att antalet ska begränsas där koncentrationen är stor, samt att myndigheterna ska förbättra dialogen med de drabbade. Båda dessa beslut har berörda myndigheter struntat i.

Den påstådda tjuvjakten och den legala vargjakten har samma mål: Att begränsa antalet vargar!

Redan för 10 år sedan publicerade doktoranden Serena Cinque sin rapport som fastslog att det är myndigheternas agerande som skapar polariseringen inom rovdjursförvaltningen. Cinque varnade även för att en hårdnackad och ohörsam attityd från myndigheter kan rasera det förtroende som normalt finns. När allt förtroende är borta så är processen i stort sett irreversibel. En mycket farlig situation! Har inte berörda myndigheter lärt sig något från det kompletta fiaskot i Lillhärdal och i Sjunda?

Vi ser den obehagliga häktningen av Karl Hedin (iförd fångkläder och handfängsel) som en politisk manifestation på grund av Karls samhällsengagemang i en aktuell fråga.

Så vill vi inte ha det!

Våra krav är:

  1. Förklara Karl Hedin och de övriga fyra fria från misstankar omedelbart och återlämna deras tillhörigheter. Dessa personer tillhör inga ”kriminella gäng” och ska inte behandlas som så.
  2. Offentliggör namnet på den ”källa” som ska ha upplysningar om det påstådda brottet. Detta behövs för någon form av trovärdighet i åklagarens agerande.
  3. Riksdagen måste ta beslut om en översyn av straffskalan för denna typ av påstådda jaktbrott. Det ingår i förtroendeskapande åtgärder att straff uppfattas som balanserade. Det är inte rimligt att straffskalan för att avliva en varg som rivit dina får eller din bästa jaktvän är högre än straffet för att rattfull köra på och döda en 8-årig flicka som går på trottoaren på väg till sin kompis födelsedag.
  4. Riksdagen måste besluta om att en socioekonomisk analys ska göras lokalt i samtliga län som drabbas av varg. Art-och Habitatdirektivet föreskriver att en sådan utredning skall göras.

Och den skall göras lokalt med deltagande av de som drabbas.

Roger Engstrand,

För Fb-gruppen ”Vi som stöder Karl Hedin”.

Vi är för närvarande (kl 11.30 den 26/11) 17020  medlemmar och ökar med ca 1000 personer om dagen!

För mer info: Kontakta Lisa Kiderud eller Roger Engstrand

Citat

En stor seger för de globala företagen och bankerna över nationalstaterna

via En stor seger för de globala företagen och bankerna över nationalstaterna