Hoppa till innehåll

Wikipedia vilseleder om ”Global cooling” på 1970-talet!

Klimatforum

Den 8 april 1977 varnade Time Magazine för att en ny istid var att vänta:

Time 1977

Men enligt Wikipedia var det här bara något som slogs upp i media, och inget som de flesta forskare höll med om.

”Global cooling was a conjecture during the 1970s of imminent cooling of the Earth’s surface and atmosphere culminating in a period of extensive glaciation. Press reports at the time did not accurately reflect the scientific literature. The current scientific opinion on climate change is that the Earth underwent global warming throughout the 20th century and continues to warm” (Wikipedia)

Man hänvisar till studier som visar att det bara fanns ett fåtal vetenskapliga artiklar, enligt en studie bara 7, som argumenterade för en kommande global nedkylning under tidsperioden 1965 – 1979. 

Men det är ett bedrägeri, som kastar en skarp skugga över Wikipedia som kunskapskälla.

Officiella källor som NCAR (National Center for…

View original post 762 fler ord

Annonser

Hotas korallreven av global uppvärmning och havsförsurning?

Klimatforum

Korallblekning

Korallernas hårda delar består av kalciumkarbonat och byggs av polyper, ryggradslösa nässeldjur som lever i symbios med en alg. Polypen förser algen med koldioxid, fosfor och kväve och får syre och energi i utbyte från algens fotosyntes.

Korallblekning är en naturlig skyddsmekanism som inte har någonting med vare sig havsförsurning eller global uppvärmning att göra. 

Koraller tycker om värme. En studie av Reynaud et al (Marine Ecology Progress Series 2004) visar att korallers kalcifiering ökar linjärt med stigande temperaturer från 20 till åtminstone 29 grader C. Liknande resultat har presenterats av Clausen and Roth (1975), Coles and Coles (1977), Kajiwara et al. (1995), Nie et al. (1997), Lough and Barnes (1997, 2000), Reynaud-Vaganay et al. (1999), Bessat and Buigues (2001), Carricart-Ganivet (2004), McNeil et al. (2004) och Reynaud et al. (2007).

Däremot är koraller känsliga för intensivt solljus, dvs stark UV-strålning, eftersom det orsakar oxidativ stress, varför korallerna reagerar med…

View original post 1 355 fler ord

Den svenska klimatpolitiken kommer inte ha någon effekt på klimatet

anthropocene

Låt oss utgå från den tes som drivs av klimatdomedagssekten, att mänsklighetens utsläpp av växthusgaser är på väg att dramatiskt värma klimatet på vår planet. Hittills har vi upplevt en uppvärmning på ca. 1 grad C sedan lilla istiden upphörde i mitten av 1800-talet. En betydande del av denna uppvärmning kan sannolikt tillskrivas den stigande halten av atmosfärens koldioxid från 0,03% till 0,04%.

Vi har ännu inte kunnat notera några observerbara klimatförändringar som ligger utanför jordklimatets normala variabilitet. Uppvärmningen på 1 grad C har lett till att vissa glaciärer dragit sig tillbaka under de gångna 150 åren och att vi kan observera att permafrost på vissa nordliga breddgrader tinar. Sekten tillskriver felaktigt varje extrem väderhändelse den uppvärmning som skett, men ser man till väderstatistiken så har inte extremvädren ökat utan snarast tvärt om.

Nu menar domedagssekten att en fortsatt ökad koldioxidhalt kan ge dramatiska ökningar av planetens medeltemperatur vilket man…

View original post 910 fler ord

Richard Sörman: Det brinnande Notre Dame blev en bild av vår kultur, av dess bräcklighet och oersättliga värde

DET GODA SAMHÄLLET

Richard Sörman

Igår brann Notre Dame i Paris. Det var fruktansvärt att se. Det var fruktansvärt att se bland annat för att katedralen är en gåva från en annan tid. Byggnationen påbörjades 1165 och grundstrukturen stod färdig 1245. Det var 774 år sedan. 774 år sedan! Människorna som byggde kyrkan är sedan länge borta, men deras skapelse står kvar. De skänkte oss det vackraste de kunde åstadkomma. De skänkte oss sin skaparkraft, sin genialitet, sin tro. Nu brann stora delar av kyrkan ned, inte allt, inte tornen, inte strukturen, tack gode Gud för det. Men att se Notre Dame brinna blev en påminnelse om att allt kan förstöras, att allt vi älskar måste vårdas och bevaras, att vi inte får kasta bort vad andra människor har gjort för oss, att vi aldrig får ta vår existens och vår kulturella rikedom för självklar och att vi är fullständigt galna om vi…

View original post 607 fler ord

Kan jorden drabbas av en ”skenande växthuseffekt” som på Venus?

Klimatforum

VenusVetenskapliga ”kändisar” som brittiske Brian Cox och amerikanske Bill Nye (”the science guy”) har gjort fantastiska insatser för att popularisera modern forskning och försvara vetenskapen mot irrationalitet. De blir tagna på allvar när de säger att den ”skenande växthuseffekten” på Venus, som är 462°C varm vid markytan, skulle kunna inträffa på jorden.

Den dominerande teorin är att Venus en gång i tiden var ganska lik jorden, med hav av flytande vatten som av någon anledning dunstade och skapade en skenande växthuseffekt utan slut. Det är inte omöjligt att stigande koldioxidhalter, till exempel på grund av enorma vulkanutbrott, haft en initial betydelse, men man måste också väga in att Venus ligger mycket närmare solen än Jorden och roterar mycket långsamt runt sin egen axel – ett dygn på Venus motsvarar 243 dygn på jorden. De långa dagarna med starkare solljus bidrog rimligen också till att vattnet förångades.

Idag kan man inte…

View original post 392 fler ord

Varför blir haven varmare?

Klimatforum

Haven är nyckeln till klimatet

I genomsnitt har världshaven blivit varmare de senaste 150 åren, precis som troposfären (lufthavet från jordytan till ungefär en mils höjd). Det råder det ingen diskussion om.

Frågan är varför haven blivit varmare, och specifikt vilken roll halten av växthusgaser i atmosfären spelat. Är det den varmare atmosfären som värmer haven, eller tvärtom varmare hav som värmer luften – eller kanske både och?

Haven innehåller tusen gånger mer energi än atmosfären, eftersom de har så mycket större massa, och vatten har så mycket högre värmekapacitet än luft. (Källa)

Haven absorberar mer än 90% av den strålningsenergi som ackumuleras på jorden, atmosfären bara 1%:

Ocean warming dominates the increase in energy stored in the climate system, accounting for more than 90% of the energy accumulated between 1971 and 2010 (high confidence), with only about 1% stored in the atmosphere.” (FN:s…

View original post 857 fler ord

Fundamental oenighet i klimatvetenskapen

Klarläggande

Klimatforum

När det talas om konsensus och 97% enighet bland klimatforskarna baseras det på tendentiösa och undermåliga ”studier”. Men oavsett hur många forskare som står på den ena eller andra sidan av debatten så råder det både osäkerhet och oenighet i fundamentala frågor om klimatet, som ingen kan påstå är besvarade.

I den här bloggposten går jag igenom vad som kan betraktas som etablerat och vad som är osäkert, kontroversiellt och olöst i den vetenskapliga debatten om klimathotet.

Växthuseffekten

Växthuseffekten upptäcktes redan på 1800-talet (Fourier 1824) och kan lätt bevisas med enkla laboratorieförsök. Gaser som koldioxid och metan, men framför allt vattenånga, som står för 95% av växthuseffekten, saktar ner värme från jordytan på dess väg ut i rymden:

Växthuseffekten

Växthuseffekten är en av de fysikaliska mekanismer som enligt den dominerande teorin gör livet möjligt på jorden, som annars skulle vara alltför kall. Om halten av växthusgaser i atmosfären ökar minskar utstrålningen…

View original post 3 149 fler ord