Skip to content

Länsstyrelsen har gått vilse i vargjungeln.

10 oktober, 2017

Tankar efter vargmötet i Flodafors den 4 oktober 2017. Närvarande var jägare, fårbönder, Lst, SF och LRF.

Länsstyrelsen (Lst) har inte bara fel i sak om vargen. Det är även dåligt chefsskap att skicka ut handläggare tomhänta till över 200 ledsna, arga, misstänksamma fårägare och jägare i Floda för att övertyga dem om att det är nödvändigt med varg.
Lst, och med det menar jag hela maktkomplexet från Vänstern och Miljöpartiet, via deras stödtrupper inom diverse rovdjursföreningar till Naturvårdsverkets olika chefsnivåer med en ”agenda” till de lokala Länsstyrelserna, driver samma felaktiga tes om Art och- Habitatdirektivet (AoH).
Alla vet att rättvisans gudinna håller en balansvåg framför sig. ”Å ena sidan, å andra sidan”. Så är också AoH utformat: Å ena sidan arter, å andra sidan människans behov.
Men för Lst finns bara EN vågskål: Den med vargen. Vargen SKA ut i kulturbygderna, kosta vad det kosta vill. Men så är inte direktivet skrivet. AoH säger: ”åtgärder som vidtas i enlighet med detta direktiv skall ta hänsyn till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag”. Det finns ingen sådan utredning hos Lst och man är inte intresserade av att göra någon heller. Därför är vargarna i ett eventuellt revir i Bie olagliga och Lst uppmanas härmed att på eget initiativ ta bort dom omgående!

Rovdjurspolitikens kollaps visas bra av att det bara finns 100.000 kr till rovdjursavvisande stängsel för hela Sörmland för tre år framåt. Det räcker till en halv normalgård. Det tar alltså sex år innan EN gård fått sitt stängsel. Det finns 600 fårgårdar i Sörmland, det betyder att den sista gården får sitt stängsel om 6×600 = 3600 år. Havererad rovdjurspolitik är bara förnamnet!

Tolkningen av AoH ovan är inget jag hittat på. Tolkningen är gjord av Stig von Bahr, den tyngsta juristen inom området. Stig von Bahr har varit domare i EU-rätten. Före detta domare i Regeringsrätten, ledamot av Lagrådet och styrelseledamot i Domstolsverket. Tolkningen redovisades på ett seminarium i Karlstad den 27 april 2016. Ingen representant från Naturvårdsverket eller Länsstyrelsen fanns på plats!
Lst är ute på djupt vatten. Retirera innan det är försent.

Ingen skugga ska falla över de som representerade Lst på mötet i Floda. Det är komplexet ovanför som sitter på skulden.

Annonser

From → Inlägg

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: