Hoppa till innehåll

En rättsstat värdig namnet har opolitiska oberoende domstolar och författningsdomstol

16 oktober, 2019

SveaNews

30 mars 2019

I en rättsstat är domstolarna oberoende. För att säkerställa demokratins fortbestånd tillämpas i solida rättsstater maktdelning. Det innebär att den lagstiftande makten kontrolleras av en författningsdomstol som har makt att stoppa lagar som strider mot andra lagar.

I Sverige finns ingen maktdelning och inga opolitiska fristående domstolar. I stället har vi politiska nämndemän som agerar domare i domstolarna och ett lagråd som bara är rådgivande. De högsta domarna utses också av politikerna.

Vilken rättsstat med självaktning väljer att behålla ett domstolssystem som bryter mot dess mest grundläggande rättskravet att en domstol måste kunna betraktas som opartisk och oavhängig för att en rättegång ska anses rättvis? Ett system med politiskt tillsatta ledamöter. Detta står i direkt konflikt med Europakonventionens sjätte artikel. Sverige fälldes för detta för 26 år sedan men har inte ändrat på detta trots det.

Vad var det Europadomstolen avgjorde för 26 år sedan?

Målet gällde…

Visa originalinlägg 666 fler ord

From → Inlägg

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: